Wikia Yandere Simulator Fanon
Advertisement

Aqui encontraras todos mis ocs!

Familia Maki

NOTA: Avatar por Meowzers, base por Hømøzygosis

Imagen Nombre
Yosetsu nueva por Pipi Osu.png Yosetsu Maki
Chikusan guapa.png Chikusan Maki
Betsuno2.O.png Betsuno Maki [1]
SPF Character.png Kurieita Maki
Somechick.png Aina Maki

Familia

Imagen Nombre
LaNueva.png Yudokuna Iro
Muajajajajajreclameotro.png Kurai Iro

Rivales

 • Hiyoi Misaki
 • Makiko Kaifu
 • Miyuki Rei
 • Kohigai Shata
 • Hinata Yuna
 • Rai Baru

Amigas

 • Dai Kyozo (Amiga de Hiyoi)
 • Sutoka Sumato (Amiga de Makiko)
 • Sofia Vazquez (Amiga de Miyuki)
 • Furui Dezain (Amiga de Kohigai)
 • Honoka Yuna (Hermana de Hinata)
 • Aoi Akane (Amiga de Rai)

Easter Egg

 • Guu Haruka
 • Kuudere-kun
 • Tsundere-kun
 • Keb Jerman

Bromas

 • Fras Maria Teresa Falconpunch

Compartidos

 • Sami Aperu (con Bluecats) [2] [3]

Muertos

 • Nuria Fujimoto

Exclusivos de Mods

 • Rasuto Akuma
 • Momoiro Remon
 • Ria Sana

Adoptados

Dueños Originales Numero de Ocs Adoptados
CamilieFox 4
KikuJuonFan

1

Sofi La Viciada 1
LenLawliet 1
 • Mimiko Shuzuruki (LenLawliet)
 • Asuka Akiyama (CamilieFox)
 • Minakai Imainii (CamilieFox)
 • Ninkino Otoko (Sofi La Viciada)
 • Karonek Imainii (CamilieFox)
 • Otoko Hansamuna (CamilieFox)
 • Ai Akira (KikuJuonFan)

Otros

 • Ryu Akira
 • Rin Akari
 • Momoka Naomi
 • Kimyona Osu
 • Chika Akiyama
 • Meikana Miori*
 • Jun Fudo
 • Akumu Kage
 • Saori Harumi
 • Aishi Teimasu
 • Mei Ai
 • Sakura Natsuki
 • Ribasu Satsujinsha
 • Hikari Kafe*
 • Hira Sawa
 • No Konkyo
 • Ai Nashi

Personajes que Puse/Pusieron en Adopcion

Estos personajes fueron originalmente mios, sin embargo fueron puestos en adopcion.

Nombre Nuevo Dueño Adoptado?
Akita Sue KuuDereS Si
Betsuno Maki Sakura cereza :v Si
Iuy Oir Sakura cereza :v Si
Kuudere-kun N/A No
Meikana Miori Kuro96Neko Si
Momi Tochikowa Falta ponerse en la wiki No
Ruby Tenis Falta ponerse en la wiki No
Sakura Natsuki Ian Rookie Si
Yukiko Ren CamilieFox Si

Referencias

 1. http://es.fanon-yandere-simulator.wikia.com/wiki/Hilo:7491
 2. http://yandere-simulator-fanon.wikia.com/wiki/Thread:51846
 3. http://yandere-simulator-fanon.wikia.com/wiki/Thread:96327
 • Esta en otra escuela
Advertisement